אורביטל (orbital)

תאור מתמטי של הנפח במרחב שבו יכול אלקטרון להימצא.

חזרה למילון המושגים