אורביטל אנטי קושר (Anti bonding orbital)

אורביטל מולקולרי הנוצר מחפיפה של שני אורביטלים אטומיים. האנרגיה של האורביטל האנטי קושר גבוהה מן האנרגיה של האורביטלים האטומים שיצרו אותו.

חזרה למילון המושגים