סדנה מקוונת להכנת כתבות

סרטון הדרכה 1 לתחרות כתבות עיתונאיות- הכתבה העיתונאית

סרטון הדרכה 2 לתחרות כתבות עיתונאיות- עשרת הדברות

סרטון הדרכה 3 לתחרות כתבות עיתונאיות- הכימיה והכתבה

סרטון הדרכה 4 לתחרות כתבות עיתונאיות- איסוף מידע וכתיבה

סרטון הדרכה 5 לתחרות כתבות עיתונאיות- סיכום ומחוון