סדנה מקוונת להכנת כרזות

סרטון הדרכה 1 לתחרות כרזות - כרזות כלליות ומדעיות

סרטון הדרכה 2 לתחרות כרזות - קריטריונים להכנת כרזות

סרטון הדרכה 3 לתחרות כרזות - עבודה עם מחוון וטיפים