אודות המרכז

רקע כללי

המרכז הוקם ביוזמת כימיקלים לישראל בע"מ ואגף הכימיה בהתאחדות התעשיינים, וביוזמת קבוצת הכימיה במחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

המרכז החל את פעולתו ב-1991 ומאז פועל במסגרת מערכת החינוך. בתחילה פעל המרכז רק במסגרת הוראת הכימיה בבתי הספר התיכון, אך לאחר מכן התפתחה פעילות נוספת של תמיכה במסגרת הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבות הביניים, וכן במסגרות נוספות.

תעשייה כימית – מדוע?

נושא התעשייה הכימית מאפשר להציג את הצד היישומי של מדע בכלל ומדע הכימיה בפרט. על-ידי שילוב נושאי התעשייה הכימית במסגרת תוכנית הלימודים בכימיה אפשר:

 • להראות כיצד תיאוריות וחוקים כללים הנלמדים במסגרת לימודי הכימיה מיושמים ב"עולם האמיתי" של התעשייה הכימית.
 • להציג את הקשר בין המדע לנושאים אחרים כמו טכנולוגיה, כלכלה, חברה, אקולוגיה, גיאוגרפיה, פוליטיקה וכד'.
 • לקשר את לימודי הכימיה לחיי היומיום ולעשות אותם רלוונטיים לתלמיד ולסביבתו.

מטרות המרכז

 1. להוות מרכז לייעוץ, הכוונה ועזרה למורים, מורי מורים, מדריכים ובעלי תפקידים אחרים במערכת החינוך, לשילוב נושאי התעשייה הכימית בתוכניות הלימודים.
 2. לקשר בין מורי הכימיה לבין מפעלי התעשייה הכימית לצורך ארגון סיורים לימודיים במפעלים, הרצאות אנשי תעשייה בבתי הספר ופרויקטים מיוחדים.
 3. לפתח מקורות מידע אינטרנטיים ופרסומים מגוונים, חומרי למידה ועזרי הוראה, אשר יציגו בפני אוכלוסיית המורים והתלמידים נושאים מגוונים הקשורים לתעשייה הכימית.
 4. ליזום פעילויות מגוונות לעידוד הקשר בין התעשייה הכימית והחינוך המדעי בבית הספר העל יסודי.

במהלך השנים ניתנו הדגשים שונים לפעילות המרכז, בהלימה לשינויים ולהתפתחויות בתכניות הלימודים בכימיה ובבחינות הבגרות, בהתאם למטרות וליעדים של התעשייה הכימית (כיל) ועל פי צרכים של השטח ויוזמות שונות ומגוונות.

תמיכת כימיקלים לישראל בע"מ (כיל) משמשת כיום בעיקר בנושאים הבאים:

 1. הפעלה ארצית של הפרויקט לעידוד לימודי הכימיה – "יש לנו כימיה! – כימיה, תעשייה וסביבה בראי החברה והפרט" – מערך תחרויות לתלמידי כימיה בכיתות ט'-י"ב.
 2. אחזקה, פיתוח ועדכון של "האתר הלימודי: כימיה ותעשייה כימית בשירות האדם".

האתר כולל מאגרי מידע, מצגות, מאמרים, הצעות לניסויי מעבדה בנושא תעשייה ויישומי הכימיה בחיי היומיום, כתבות מהעיתונות ועוד.

במסגרת המרכז פותחו לאורך השנים:

 1. ספרי לימוד – לתלמיד
 2. מדריכים למורה וחומרי העשרה
 3. חוברות סיור בתעשייה – לתלמיד
 4. חוברות סיור בתעשייה – למורה
 5. סרטי וידאו בנושאי תעשייה כימית
 6. עיתון למורי הכימיה – קשר לתעשייה הכימית
 7. ערכות שקפים על שמונה מפעלי תעשייה כימית שונים.
 8. אתר אינטרנט לימודי: "כימיה ותעשייה כימית לשרות האדם", המכיל מגוון רחב של מאגרי מידע ופעילויות.
 9. פרויקט לעידוד לימודי הכימיה – "יש לנו כימיה! – כימיה, תעשייה וסביבה בראי החברה והפרט". הפרויקט מיועד לתלמידי כימיה בחטיבה העליונה. במסגרת הפרויקט מתקיימים שני מסלולים של תחרויות. מסלול אחד כולל תחרויות של עבודות בתחומי התקשורת (כרזות, כתבות, תצלומים וסרטונים) ובמסלול השני מתחרים תלמידים על ביצוע פרויקט חקר במעבדה.

האתר הוקם בסיוע כימיקלים לישראל בע"מ

 

ניהול הפרויקט: ד"ר דבורה מרצ'ק
צוות הפרויקט:

המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, ת.ד. 26, רחובות  76100,
טל:  08-9378315.