4.1.8 מהי רשת חשמל ארצית?

מתחנת הכוח המייצרת חשמל, יש להעביר את החשמל לבתי המגורים ולצרכנים התעשייתיים.

כדי להקטין את איבודי האנרגיה בהעברת החשמל, משתמשים בתחנת הכוח בשנאי (טרנספורמטור), כדי להעלות את המתח למתח גבוה (400,000 וולט). מתח גבוה זה, מועבר בקווי המתח הגבוה, עד לעיר הקשורעמוד חשמלה לרשת. בתחנת ממסר בעיר, מורידים את המתח ל 132,000 וולט באמצעות שנאי, ומשם לצרכנים התעשייתיים, מורידים את המתח ל 11,000 – 33,000 וולט, ולבתים ל 220 וולט.

כאשר משתמשים בתחנות ייצור חשמל הפועלות באמצעות דלקים, ניתן לשלוט בכמות הדלק ולאזן את ייצור החשמל בהתאם לדרישות הצריכה.

כאשר כמות החשמל המיוצר באמצעות מקורות חלופיים, כגון רוח, שמש, וכו', גדֵלה, ומכיוון שאלו מקורות התלויים בגורמים חיצוניים (כמו תנאי מזג אוויר), מתעוררת בעיה של אמינות אספקת חשמל לצרכנים.

מכיוון שזהו הכיוון אליו מתקדם העולם, חייבים להקים "רשת חשמל חכמה" (Smart Grid).

הסברים על "רשת חשמל חכמה", ניתן למצוא בפרק 4.6.

 

לעמוד הבא לחץ כאן לעמוד הקודם לחץ כאן