4.1.11 צריכת חשמל במכשירים "כבויים"

האם כאשר אנו מכבים מכשיר חשמל ביתי, הוא אכן מכובה, ולא צורך אנרגיה?

כל המכשירים החשמליים המודרניים (ובעיקר אלו המתוכננים לפעול באמצעות "שלט רחוק" (Remote Control), צורכים חשמל גם בהיותם לכאורה "כבויים".

למעשה אסור לנתק מכשירים אלו מהחשמל למשך זמן ארוך, מכיוון שהם אוגרים בזיכרון את כיוונון התחנות, וניתוקם מהחשמל למשך זמן ארוך, יגרום למחיקת מידע זה.

מכשיר ווידאו, או טלביזיה, יכול לצרוך אפילו עד 20 וואט חשמל כאשר הוא כבוי !

גם כל המכשירים המחוברים לחשמל דרך שנאי (טרנספורמטור) למתח נמוך, צורכים חשמל במשך כל זמן חיבורם (24 שעות ביממה !).

צריכת החשמל של שנאים קטנים אלו (כמו אלו המחוברים לטלפון אלחוטי או טלפון הכולל מזכירה אוטומטית) היא מסדר גודל של 5 וואט.

ההערכה היא כי בבית ממוצע בעיר, במדינה מפותחת, צריכת החשמל של מכשירים "כבויים" היא מסדר גודל של 50 וואט. כלומר בחישוב שנתי לבית:

50 [W]*60*60*24*365 = 1,576 [MW]

כאשר מתייחסים למספר הבתים במדינה, מגיעים למספרים משמעותיים מבחינת "בזבוז" האנרגיה.

  • האם לדעתכם צריכה זו הכרחית?

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן