פליטת גזים רעילים לאוויר משנת 1970 ועד 1999

באיור מתוארת פליטת גזים רעילים לאוויר בארה"ב במהלך השנים 1970-1999:איור המתאר את פליטת הגזים הרעילים לאוויר בארה"ב במהלך השנים 1970-1999

 

רואים כי למרות העלייה בצריכה בכל התחומים, קיימת ירידה בפליטת גזים רעילים.

סוגי החומרים הנפלטים במצב גזי בתהליך ייצור ושימוש באנרגיה, מפורטים על פי הגורם להם מופיעים באיור:גרף המציג את סוגי החומרים הנפלטים במצב גזי בתהליך ייצור ושימוש באנרגיה

 

 

 

 

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן