ספרים

רשימת ספרים וחוברות בעברית על נושא "אנרגיה בהיבט רב תחומי

 1. "אנרגיה – הבעיה, מקורות והפקה", 1987, 120 עמודים, חנה גולדרינג, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע. מכיל את הפרקים:

  פרק א': מקורות אנרגיה.
  פרק ב': בעיית האנרגיה – כמות ואיכות.
  פרק ג': אנרגיה חשמלית.
  פרק ד': השמש כמקור אנרגיה.
  פרק ה': הגרעין כמקור אנרגיה.
  פרק ו': לאנרגיה יש מחיר.

 2. "אנרגיה – הבעיה, מקורות והפקה", מדריך למורה (עבור הספר בסעיף הקודם), 1991, 154 עמודים, חנה גולדרינג, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

 3. "אנרגיה – לקט מאמרים למורה", 160 עמודים, דוד סלע, מרכז לתכניות לימודים, משרד החינוך.

 4. "אנרגיה א'", תשמ"א, 291 עמודים, המרכז לתכניות לימודים, משרד החינוך, מעלות. מכיל את הפרקים:

  פרק 1: על משבר האנרגיה בעולם.
  פרק 2: סוגי האנרגיה והשימושים בהם.
  פרק 3: מסה ומשקל.
  פרק 4: אנרגית גובה.
  פרק 5: גלגולי אנרגיה ושימור אנרגיה.
  פרק 6: אנרגיה וכוח.
  פרק 5: גלגולי אנרגיה ושימור אנרגיה.
  שיעורים להרחבה.
  פרקי קריאה.

 5. "האנרגיה בגלגוליה", 224 עמודים (12 פרקים), המרכז לתכניות לימודים, משרד החינוך, מעלות, תשל"ט.

 6. "חשמל ואנרגיה (חשמל אנרגיה וחוקי הגזים)", 176 עמודים, (8 פרקים), המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע. מעלות, תשל"ז.

 7. "חשמל ואנרגיה (חשמל אנרגיה וחוקי הגזים)", מדריך למורה, 446 עמודים, מרדכי בן צוק וחנה גולדרינג, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע. מעלות, 1991.

 8. "אנרגיה, תצפית למדע" , 48 עמודים, דסמונד בויל, מרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח). מלווה בתמונות ואיורים מאירי עיניים, 1988.

 9. "אנרגיה ואדם" – 144 עמודים, רות בן צבי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 1997.

 10. "אנרגיה ושימורה" – 187 עמודים (11 פרקים), מרדכי בן צוק, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 1998.

 11. "אנרגיה פנים רבות לה" – 255 עמודים (11 פרקים), מרדכי בן צוק, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, 1995.

 12. "עולם של אנרגיה (חלק א')" – 179 עמודים, יורם אלעד, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך, 1996.

 13. "אנרגיה במשק הבית" – 127 עמודים, יורם אפשטיין, אוניברסיטה פתוחה, 1986.

 14. "גלגולי האנרגיה בטבע" – 125 עמודים, א. צרניבסקי, ראובן מס, 1965.

 15. "אנרגיה" קובץ מאמרים מתוך "מבט" – עיתון נוער, גדעון דן, המרכז הישראלי להוראת המדעים, אוניברסיטה עברית, ירושלים, 1991.

רשימת ספרים על חום טמפרטורה והתרמודינמיקה המסבירה אותם, ניתן לראות באמצעות הקלקה כאן.