מתי כדאי כלכלית להשתמש בתאי שמש?

את ערכם הכלכלי של תאי שמש, קובעים הפרמטרים הבאים:

 • עלות הייצור של לוחות תאי השמש.
 • עלות ההתקנה של תאי השמש.
 • כמות החשמל שניתן להפיק מתא בודד (נצילות תא השמש).
 • עלות השימוש בתא השמש (האם ממירים את האנרגיה שלו למתח החילופין של רשת החשמל? האם יש צורך באיחסון האנרגיה החשמלית לשימוש במועד אחר?).
 • משך הזמן בו ניתן להשתמש בתא השמש (כמה שעות ביום, כמה ימים בשנה, כמה שנים עד שהתא נהרס).
 • כמות השטח חשוף העומד לרשות המשתמשים.
 • עלות החשמל המיוצר בשיטות אחרות.כאשר מתבוננים בירידת מחירי תאי השמש, החל משנות השבעים של המאה ה 20, רואים ירידה משמעותית בעלות ייצורם.

לצורך השוואה, נתייחס לעלות ייצור של וואט חשמל באמצעות תאי השמש:

 • 1970 – 75$.
 • 1980 – 20$.
 • 1985 – 10$.
 • 1995 – 8$.
 • 1998 – 6$.
 • 2010 – 3$.
 • תחזית לשנת 2012 – 1$.

באזורים בהם אין רשת חשמל המספקת אנרגיה חשמלית באופן סדיר, כדאי מאוד להשתמש בתאי שמש.