מתי כדאי כלכלית להשתמש במגדל שמש?

את ערכם הכלכלי של מגדלי שמש, קובעים הפרמטרים הבאים:

  • כמות קרינת השמש באזור.
  • תנאי מזג אוויר בסביבה (רוחות, אובך).
  • קיום מקורות אנרגיה אחרים הניתנים לניצול באזור.
  • קיום שטחים פתוחים בהם ניתן להקים את המגדל ושדה המראות.