מתי כדאי כלכלית להשתמש בבריכת שמש?

את ערכם הכלכלי של בריכות שמש, קובעים פרמטרים רבים, וביניהם:

  • אפשרות אספקת אנרגיה באמצעים אחרים כגון: ריחוק מרשת החשמל.
  • כמות השמש, וכמות המים המלוחים באזור.
  • מודעות לאיכות הסביבה (מקור אנרגיה נקי).