מה תרומת בריכות השמש כמקור אנרגיה עולמי?

נכון לשנת 2001, אין בישראל שימוש בבריכות שמש להפקת חשמל.

הופסקה גם פעולתם של המתקנים החצי חרושתיים שפעלו בישראל (בית הערבה).

בהודו, באוסטרליה, ובארה"ב קיימת פעילות מחקרית בנושא, לקראת יישומו בעתיד.

קיימים מקומות מבודדים, כגון באל פאסו בטקסס, בהם קיים שימוש מקומי בבריכות שמש.

בריכות שמש כאתרי תיירות מצויות במספר מקומות בעולם.