מה מלמדים בקורס על אנרגיה?

אנרגיה היא גודל שקשה להגדירו.

בספרי הלימוד, מקובלות הגדרות שגויות, כגון: "אנרגיה היא הכושר (או היכולת) לבצע עבודה". ראה מאמר של רוברט לרמן: "אנרגיה אינה הכושר לעשות עבודה" "גליונות למורה לפיזיקה", כרך 3 (1), 1974.

בפגישת המבוא, כדאי להסביר מעט על משמעות המושג אנרגיה, כגודל פיזיקלי נשמר.

הקורס מתמקד במציאת תשובות לשאלות מעניינות על נושאי אנרגיה, כמו למשל:

שאלות לגבי כל אחד ממקורות האנרגיה בשימוש האדם:

עבור כל מקור אנרגיה בשימוש האדם מתחקים אחורנית, עד למקור האנרגיה הראשוני.

בנוסף דנים בשאלות הבאות:

 • מהן דרכי המרת האנרגיה מהצורה בה היא מצויה במקור זה, לאנרגיה יעילה (שימושית)?
 • מהו התהליך בו נוצר מקור אנרגיה זה (ממקורות אנרגיה קודמים)?
 • מה מצב הטכנולוגיה של ניצול מקור אנרגיה זה היום?
 • מהו המחיר הנדרש לפיתוח טכנולוגיות ניצול מקור אנרגיה זה (ניתוח כלכלי)?
 • כמה זמן יידרש להחזר הוצאות ההקמה של מתקן המרת האנרגיה של מקור זה, לאנרגיה יעילה?
 • מהן הוצאות התיפעול של מקור אנרגיה זה?
 • מהי השפעת ניצול מקור אנרגיה זה על הסביבה (אקולוגיה)?
 • לאיזה סוג אוכלוסייה מתאים מקור אנרגיה זה (מדינות מתועשות, מתפתחות, …)?
 • מהו היקף הניצול של מקור אנרגיה זה בישראל ובעולם, יחסית לצריכת האנרגיה הכוללת?
 • האם ניצול מקור אנרגיה זה מתאים לבית פרטי, לעיר, למדינה, או ליבשת? מדוע?
 • האם ניתן להשתמש במקור אנרגיה זה בכל מקום, או שנדרשים תנאים מיוחדים?
 • מהי כמות האנרגיה הכוללת שמאפשר מקור זה?
 • האם מקור אנרגיה זה מתכלה? אם כן, הערך את הזמן שמקור אנרגיה זה יספיק לאנושות.
 • איך מקור אנרגיה זה עומד ביחס למקורות אנרגיה אחרים (השוואה)?

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן