מה המבנה של מגדל שמש?

מגדל השמש כולל את שדה המראות לאיסוף קרינת השמש, ואת המגדל בו נאספת הקרינה ומנוצלת.

מגדל השמש במכון ויצמן

מגדל השמש במכון ויצמן הנראה בתמונה (בתצלום לפני התקנת המראה המרכזת על המגדל) הוא בגובה 54 מטרים ומכיל 4 מעבדות בגבהים שונים, עם פתחים לכיוון שדה המראות.

בתוך מגדל השמש ישנו מתקן הממקד את הקרינה לאזור קטן, בו מושגת טמפרטורה גבוהה ביותר.