מהן דרכי הפקת אנרגיה זמינה ממגדל שמש?

  • במגדל שמש ניתן ישירות להפיק חשמל באמצעות טורבינות וגנרטורים.
  • במגדל שמש ניתן לפרק מים או מתאן, להפקת מימן לתאי דלק.
  • בוצעו אפילו ניסויים לשאיבת לייזר באמצעות אנרגיית שמש במגדל שמש.