מהם יתרונות השימוש בבריכת שמש?

  • אנרגיה ללא יצירת זיהום סביבתי. אין זיהום אוויר מכיוון שלא מתבצע תהליך בעירה.
  • מקור אנרגיה אמין.
  • מקור אנרגיה שאינו יוצר רעש.
  • מקור אנרגיה שאינו דורש דלק מסוג כלשהו להפעלתו (קרינת השמש בחינם …).
  • מנגנון אגירת האנרגיה (בצורת חום) לשימוש בזמן רצוי, הוא חלק בלתי נפרד מפעולת בריכת השמש.
  • במקום בו אין בריכות שמש טבעיות, אולם נמצא ליד מקור מלח, ניתן לבנות בריכות שמש על פני שטחים גדולים, ובכך לאסוף כמות גדולה של אנרגיית שמש.
  • ניתן לשלב בבריכת השמש מתקן לטיהור מים, כאשר התוצרים האחרים מהמים מוחזרים לבריכה.