מהם חסרונות השימוש בתאי שמש?

  • אנרגיה זו ניתנת רק לניצול מקומי, במקומות בהם יש כמות גדולה של קרינת שמש.
  • הוצאות ראשוניות גבוהות. מודולים של תאי שמש מחירם יקר, אם כי המחיר יורד עם השנים כתוצאה מפיתוחים טכנולוגיים.
  • את האנרגיה החשמלית יש לאחסן, פעולה המייקרת את המערכת, עקב דרישה לסוללות נטענות.
  • את המתח החשמלי הישר (DC) יש להמיר למתח חילופין (AC), כדי להפעיל מכשירי חשמל ביתיים, או כדי להתחבר לרשת החשמל.
  • כדי לחבר מערך תאי שמש לרשת החשמל (Grid), יש לחבר את היציאה לאינברטר, הממיר את המתח למתח חילופין המתאים לרשת.
  • חייבים ברישיון מהרשות, כדי להתחבר לרשת החשמל. יש מדינות המעודדות זאת, ואפילו תומכות בכך במענקים כספיים (הבולטת ביניהן היא גרמניה).