מהם המאפיינים של תא שמש טיפוסי?

כאשר מקצרים בין האלקטרודות של תא שמש, מקבלים זרם מכסימלי שתא השמש מסוגל לספק.

עבור תא שמש מסחרי הפועל ביעילות של 10%, מקבלים:

קרינת שמש בצפיפות הספק קרינה של 1 קילוואט למטר מרובע (סדר גודל של קרינת שמש באזור קו המשווה בצהרי יום חם) מקבילה לצפיפות הספק של 0.1 וואט (100 מיליוואט) לסנטימטר מרובע.
המתח שמספק תא שמש בודד כאשר אינו מחובר לעומס הוא 0.6 וולט החל מקרינת שמש בהספק של 200 וואט למטר מרובע, ועד 1000 וואט למטר מרובע.
ההספק המכסימלי שמספק תא שמש החשוף לקרינת שמש ישירה הוא מסדר גודל של 10 מיליוואט לסנטימטר מרובע במתח של 0.5 וולט.
מערך תאי שמש:

שטחו של תא שמש מסחרי בודד, הוא כ 100 סנטימטר מרובע (גודל פרוסה שנחתכה מתוך הגביש).

ביעילות של 15% יכול תא כזה, בתאורת שמש ישירה, לייצר 1.5 וואט במתח של 0.5 וולט.

מערך מסחרי גדול (פאנל) של תאי שמש מופיע בתמונה הבאה:

מערך מסחרי של תאי שמש

מערכת להדגמה בכיתה, המשתמשת בפאנל כזה, מופיעה בתמונה הבאה, כאשר מצורף גם מקור אור חזק, המשמש במקום קרינת השמש, כדי להאיר את התאים, כאשר קרינת השמש לא זמינה. האנרגיה החשמלית הנוצרת ממשטח זה מספיקה כדי להפעיל את מכשיר הטרנזיסטור המורכב על הלוח.

מערכת המשמשת להדגמה בכיתה

יש לציין כי יעילות תאי השמש המסחריים הטובים, בשנת 2010, מגיעה כבר ל 20% !!!