כיצד מנצלים את האנרגיה המכנית הסיבובית?

האנרגיה של הסיבוב יכולה להיות מנוצלת בשתי שיטות:

  1. בצורה ישירה, כגון בטחנת קמח, בה התנועה הסיבובית של הרוטור מומרת באמצעות מערכת גלגלי שיניים לתנועה הסיבובית של אבני הריחיים, המשמשות לטחינת גרגרי הקמח.
  2. בצורה עקיפה, לסיבוב גנרטור המייצר חשמל.

כדי לקלוט כמות גדולה של רוח, יש להגדיל את שטח החתך של הרוח אותו חותך הרוטור. לשם כך יש להגדיל את אורך הלהב.

קיימת מגבלה לגודל המכסימלי של הלהב בו ניתן להשתמש, בערך לרדיוס של 50 מטרים. כל הגדלה של אורך הלהב מגדילה את שטח החתך לפי ריבוע האורך, אך מגדילה את משקל הלהב על פי חזקה שלישית של אורך הלהב. ניסיונות לבנות להבים מאוד גדולים גרמו לכישלון טחנת הרוח לאחר שנשברו הלהבים.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן