יתרונות אנרגיית השמש

  • אנרגיית השמש ניתנת לניצול בצורה חופשית, ללא קשר למצב הפוליטי בעולם (מדינות הנפט).
  • ניצול אנרגיית השמש אינו יוצר זיהום אוויר.
  • אין מגבלה לפרק הזמן לו תספיק אנרגיית השמש (הרבה מיליוני שנים …), שלא כמו מאגרי הדלק למיניהם: נפט, פחם וכו'.
  • פרט לעלות ההתקנה, ותחזוקה שוטפת, אין כמעט הוצאות בניצול אנרגיית השמש.
  • אנרגיית השמש ניתנת לניצול כמעט ללא תלות במיקום גיאוגרפי, פרט לאזורי הקטבים.
  • לאיסוף אנרגיית השמש ניתן להשתמש בשטחי המדבריות, התופסים חלק ניכר מפני כדור הארץ, ואינם מנוצלים. הבעיה היא לאגור את אנרגיית השמש ולהעבירה למקומות היישוב.
  • מתוכננים פרויקטים גדולים של תחנות לקליטת אנרגיית שמש, על ידי תחנות חלל הנמצאות מחוץ לאטמוספירה של כדור הארץ. אנרגיה זו יכולה להישלח לתחנות קליטה על פני כדור הארץ באמצעות אלומת קרינת מיקרוגל, או לייזר.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן