האם סידור תאי שמש על לוח אופקי הוא הסידור האופטימלי? – למתקדמים

הכיוון ממנו מגיעה קרינת השמש אל תאי השמש,משתנה במהלך היום, ובהתאם לעונות השנה.

תאי השמש בשימוש, מסודרים כלוחות (Panels), ובדרך כלל הם מכוונים בכיוון קבוע (ללא מערכת מעקב אחר השמש.

ילד בן 13, אשר עקב אחר צורות ענפי העצים, ביצע מחקר ומצא שאם מסדרים את תאי השמש בדומה לעצים בטבע, מקבלים נצילות גבוהה יותר מהם (מאותה כמות תאים, במערך קבוע במרחב, מקבלים תפוקה גדולה יותר של חשמל, בסיכום על פני היממה וכן בסיכום על פני שנה).

מי שמעוניין לראות את הרצאתו של הילד, עם כתוביות בעברית, מופנה לכתובת:

הסידור בו הילד סידר את תאי השמש, הוא בהתאם למספרי פ'יבונצי, שמהווים סדרה מתמטית, שכל איבר בה הוא סכום של שני האיברים שלפניו.:

Fn = Fn-1+Fn-2

המספרים המתקבלים הם:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

צורת הענפים על עץ אלון (Oak Tree), לו יש מספרי פיבונצ'י של 2:5, מתוארת בתמונה הבאה:

צורת הענפים על עץ אלון לפי מספרי פיבונצ'י

באיור רואים כי 5 ענפים יוצרים ספירלות, המקיפות את הגזע פעמיים, כדי להגיע לאותה נקודה יחסית לגבי גזע העץ.

המודל עם תאי השמש שבנה הילד, נראה בתמונה הבאה:

מודל תאי השמש שבנה הילד

לסוגי עצים שונים, יש יחסים שונים:

  • עץ בוקיצה (Elm Tree) יחס 1:2.
  • עץ אשור (Beech) יחס 1:3.
  • עץ ערבה (Willow) יחס 3:8.
  • עץ שקד (שקדייה) (Almond Tree) יחס 5:13.