בריכת שמש

  1. ק. פינס: "בריכות השמש מפיקות חשמל", מדע כ"ח (1), עמודים: 9-11, 1984. ניתן לקרוא גרסה אלקטרונית של מאמר זה באתר סנונית.
  2. ב. דורון: "בריכות השמש כמקור אנרגיה", תהודה 9 (1), עמודים: 25-30, 1981.
  3. פ. פור: "אגם השמש בחוף אילת", מדע י"ב עמודים: 275-6, 1968.
  4. ע. קדם: "בריכת השמש – כיצד היא פועלת?", עמודים: 1-18, מכון ויצמן 1983.
  5. ע. מזור: "הבריכה הסולארית מדרום לאילת", מדע י"ד (4), עמודים: 247-250, 1969.
  6. פ. אהרון: "אגם השמש", לדעת ו' (5), עמודים: 6-9, 1975.