בית אקולוגי

  1. כ. מילר: "הבית האקולוגי", מדע פופולרי, עמודים 62-64, אוקטובר 1997.
  2. אתר האנרגיה הסולרית בשדה בוקר – 5 עמודים, 1998.
  3. "בית שמש" – מדע כ"ד (1), עמודים 45, 1980.
  4. "זיכוי ממס לבתים חסכוניים באנרגיה" – מדע פופולרי עמודים 26, יוני 1998.
  5. "בית אקולוגי", מדע כ' (4-5), עמודים 227, 1976.
  6. א. רחמימוב: "לבנות עם השמש", מדע כ"ח (4), עמודים 166-175, 1984.