אתרי אינטרנט בעברית

אתרים בעברית בנושא אנרגיה:

אתר מקורות אנרגיה חלופיים, בבית הספר הוירטואלי אביב, של רשת אורט (בעברית ויזואלית).

בתוך קורסי אורט אביב, ניתן למצוא את הקורס על אנרגיה.

ניתן גם להגיע ישירות לקורס האנרגיה.

דרך אחרת להגיע לקורסי אביב.

חברת החשמל לישראל

השנתון הסטטיסטי לישראל (נתונים מספריים וגרפים). מכיל נתונים על צריכת אנרגיה בישראל ברמה שנתית, וברמה חודשית (הירחון הסטטיסטי).

אנרגיה באתר מט"ח, תחת "מדע וטכנולוגיה", בנושא: אנרגיה ואינטראקציה".

חיפוש אתרים על אנרגיה באינדקס הפורטלים הישראלים:

הערה:

כאשר נתקלים באתר בעברית הבנוי עם עברית ויזואלית (לא תקנית), כגון "סנונית", יש להשתמש בתוכנות הפיכת כיוון הכתב, כדי להעתיק מהן מידע לתוך מעבד תמלילים.

תוכנות הפיכה לעברית.