אתרי אינטרנט באנגלית

אתרים באינטרנט העוסקים במקורות אנרגיה חלופיים:

אתר המכיל מידע רב על אנרגיות חלופיות.

ריכוז כתובות של אתרים בנושא אנרגיות חלופיות.

אתר של ממשלת ארה"ב מקורות אנרגיה חלופיים.

אנרגיה גיאותרמית.

מעבדה לאומית העובדת עבור משרד האנרגיה של ממשלת ארה"ב.

הוכחה לעובדה שלא כדאי לבנות על אנרגיה גרעינית לשימוש עתידי, ניתן למצוא בספר (באנגלית), ושמו:

Carbon-Free and Nuclear-Free: A Roadmap for U.S. Energy Policy

הניתן להורדה בחינם.

אוסף מאמרים בנושאי אנרגיה, מאוניברסיטת צפון קרולינה.

מאוניברסיטת אורגון:

Energy and the Environment: Resources for a Networked World

חברה ישראלית המפתחת סוללות.

אתר על אנרגיית שמש בארה"ב (כולל גם תשובות לשאלות).

מעבדה לאומית בארה"ב למקורות אנרגיה מתחדשים.

מכונית שאינה נוסעת על בנזין.