אתרים באינטרנט על מגדל שמש

מספר המקומות בהם הוקמו מגדלי שמש קטן.

במכון ויצמן מתקיים פרויקט משותף עם מספר גורמים תעשייתיים, שהם "אורמת", "רותם", וחברת "בואינג" האמריקאית.

במימון ממשלתי הוקם קונסורטיום המנהל את הפרויקט ומקיים כנסים מדעיים לדיווח מידי מספר שנים.

כתובת האתר של הקונסורטיום:

http://www.consortia.org.il/consolar

באתר זה מתוארים הפרויקטים במגדל השמש, ומופיעים המאמרים שהוצגו בכנסים.