אתרים באינטרנט בנושא בריכות שמש

  • בישראל:

us-israel

http://www.consortia.org.il/ConSolar/Sabin/Zas/ZasTOC.html

  • בעולם:

Windows Server

Solar pond

באתר אונסקו יש להיכנס ל Documents, ולבצע חיפוש על פי הנושא Solar Pond:

תוכנית הפיתוח של האומות המאוחדות:

www.undp.org/energy/index.html

איגוד אנרגיית השמש של אוסטרליה וניו זילנד

טיהור מים ובריכת שמש בקנדה:

http://collections.ic.gc.ca/western/bearriver.html

אנרגיה בהודו:

teri

איגוד אנרגיה בינלאומי:

caddet

טכנולוגיות בהרמוניה עם הסביבה:

  www.engj.ulst.ac.uk/CSTNEW/index.htm

איגוד תעשיות אנרגיות מתחדשות בטקסס:

treia

מכון לאנרגיה באוניברסיטת קליפורניה:

http://www.ucei.berkeley.edu/