אנרגיית ים – הפרשי גובה, גאות ושפל

  1. ח. פינקל: "אנרגיה הידרו חשמלית מים המלח", מדע כ' (4-5), עמודים 228-231+235, 1976.
  2. "ניצול גאות הים כמקור לאנרגיה", מדע כ' (4-5), עמודים 216, 1976.
  3. "משבר האנרגיה", רשימה שלישית, "אנרגיה מן הים וממעבה האדמה", לדעת ד' ( ), עמודים , 1973.
  4. נ. נאה: "אנרגיה מן הים", מתוך כימיה לבית הספר התיכון בהוצאת מכון ויצמן, עמודים 100-104, 1987.
  5. "אנרגיה ממועדי הים", מדע כ"ד (3) עמודים 149-151, 1980.
  6. י. הרלבן: "ים של אנרגיה", מדע ל"ד (4), עמודים 222-223, 1990.