אנרגיה מהחי והצומח – ביומסה – מתאן

  1. ק. פינס: "אנרגיה מן החומר החי", מדע כ"ה (2), עמודים 89-91, 1981.
  2. "אנרגיה מביצים סרוחות", מדע כ"ה (5-6), עמודים 276-7, 1981.
  3. "צמחייה טבעית כמקור אנרגיה", "אלכוהול כדלק למכוניות", מדע כ"ד (4-5), עמודים 227, 1980.
  4. א. מר חיים: "ניצול פסולת חקלאית", מדע כ"ו (2), עמודים 88-93, 1982.
  5. זכריה נצר: "ATP וקשרים עתירי אנרגיה", מדע כ' (1), עמודים 28-36, 1976.
  6. "אנרגיה וסביבה", מדע כ"ה (2), עמודים 92-, 1981.