אנרגיה כללי

 1. "צריכת אנרגיה" – פרסום ממשלתי.
 2. "משבר האנרגיה", רשימה ראשונה, לדעת ד' (6), עמודים 3-5, 1973.
 3. א. ארום: "מחדל האנרגיה", מדע י"ח (5), עמודים 272-276, 1974.
 4. ק. פינס: "דלקים מחצביים", מדע כ' (4-5), עמודים 185-192, 1975-6.
 5. י. תמנת: "ניצול יעיל של דלק במתקני שריפה", מדע כ' (4-5), עמודים 232, 1976.
 6. "היערכות חברת החשמל לשמירת איכות הסביבה בשנות האלפיים", הביוספירה כ"ג (2), עמודים 9-25.
 7. א. ברכה: "תחנת התדלוק הירוקה הראשונה בישראל", הביוספירה כ"ג (2), עמודים 4-6, .
 8. י. שכטר: "אנרגיה ממלח", מדע כ"ד (1), עמודים 21-25, 1980.
 9. "חזרה לפחם", מבט 10, עמודים 8-13, 1983.
 10. "אנרגיה חליפית בישראל, מה כמה והיכן", תגלית, יוני 1987.
 11. ו. ג. פיליפס: "אנרגיה לעם", מדע פופולרי עמודים 48-51, אפריל 1998.
 12. ד. הגואל: "שימור וחיסכון באנרגיה", …
 13. י. שומרון: "משק האנרגיה בישראל", …
 14. י. בן גור: "קווים למדיניות האנרגיה של ישראל", …