אנרגיה גרעינית

  1. "כור גרעיני מאובן נתגלה באפריקה", מדע י"ח (1), עמודים 11, 1974.
  2. ה. גרים: "אמצעי בטיחות ו"תמוז" – יישור הדורים", מדע כ"ו (5), עמודים 248-250, 1982.
  3. אברהם: "צ'רנוביל – מבט לאחור", מדע ל' (2-3), עמודים 86-95, 1987.
  4. י. תדמור: "סיכון ובטיחות בתעשייה הגרעינית", מדע כ"ב (2), עמודים 83-85, 1978.
  5. אברהם: "לסוגיית כורי התרבית", מדע ל' (5-6), עמודים 296-7, 1987.
  6. ש. יפתח: "כורים גרעיניים", הוועדה לאנרגיה אטומית, אוקטובר 1980.
  7. ל. טפר: "תחנות כוח גרעיניות – המצב בארץ ובעולם", פי האטום ה' (2), עמודים 23-30, 1992.
  8. א. רזניק: "הסכם לכינון כור היתוך גרעיני בינלאומי", מדע ל"א (4), עמודים 91-93,1987/8.
  9. י. הרלבן: "טעון ניקוי", מדע ל"ד (6), עמודים 322-323, 1990.