איך מייצרים מתח חילופין גבוה, מתאי שמש המייצרים מתח ישר נמוך?

המתח המתקבל מתא שמש הוא מתח ישר (DC = Direct Current), כמו בסוללה חשמלית. כלומר, האלקטרונים במעגל החשמלי זורמים כולם בכיוון אחד.

רשת החשמל הביתית פועלת במתח חילופין (AC = Alternating Curent). לכן גם המתח החשמלי המסופק למכשירים החשמליים בבית הוא מתח חילופין. כדי להתאים את תאי השמש להפעלת מכשירים ביתיים, יש להעביר את המתח המתקבל מהם דרך אינברטר ההופך מתח ישר למתח חילופין בתדר המתאים.

 

מחברים את תאי השמש בחיבורים חשמליים בטור ובמקביל על מנת ליצור את המתח הישר והזרם הנדרשים.

 

במקומות בהם מייצרים כמויות גדולות של חשמל מתאי שמש (כמו בקליפורניה או בגרמניה), מוכרים הצרכנים את עודף החשמל לחברת החשמל (לרשת האספקה הארצית). לצורך כך קיים ציוד אלקטרוני הממיר את המתחים, וגם מספק בקרה והגנה גם לרשת וגם לתאי השמש.

לצורך המרת המתח מישר לחילופין משתמשים באינברטר (Inverter).