איך בוחרים מקור אספקת אנרגיה זמינה?

 • כיצד משווים בין מקורות אנרגיה?
 • איך קובעים אם כדאי להשקיע במקור אנרגיה חלופי כלשהו?

כדי לענות על שאלות אלו, יש תחילה לבדוק מהם צורכי האנרגיה, עתה ובעתיד.

במקביל יש לבדוק את עלות מקורות האנרגיה הקיימים, עם תחזית לעלותם וזמינותם בעתיד. נתונים אלו משמשים בסיס להשוואה עבור מקורות האנרגיה החלופיים, ויהיו מעט שונים עבור כל אזור (מדינה).

עבור כל מקור אנרגיה חדש, יש לבדוק עלות הקמת מתקני ההפקה, כולל הזמן הנדרש לכך (עלות המימון, ומתי ניתן לצפות לקבל תמורה להשקעה זו).

במקביל יש להעריך את עלות הפקת האנרגיה מהמתקן, לאחר השלמת הקמתו. מומלץ לבצע זאת על פי מדד קבוע, כגון עלות הפקת קילוואט שעה חשמל.

במציאת מקור אנרגיה יש להתחשב בשיקולים רבים שאינם מיידיים, כגון:

 • מהם תוצרי הלוואי (פסולת) של מקור האנרגיה?
 • מהם ההשפעות על הסביבה של הקמת מקור האנרגיה?
 • מהם הסיכויים לאספקה שוטפת של אנרגיה ממקור זה לטווח ארוך (כולל שיקולים פוליטיים כגון אספקת נפט ממדינות אופ"ק).לכל יישום של אנרגיה קיימות דרישות משלו. אין הדרישות עבור אספקת חשמל לחווה בודדת, המרוחקת ממקומות יישוב, דומות לאספקת חשמל לבית הנמצא בעיר גדולה ומחובר לרשת חשמל מרכזית.

לכן אין מקור אנרגיה אחד המתאים לכל היישומים.

בהשוואת עלות של מקורות אנרגיה , יש להתחשב גם בצֶפי לעתיד של התייקרות (על פי קצב התייקרות לאורך השנים, ועל פי כמות המשאב הניתנת לניצול). לדוגמא: כמות הדלקים המחצביים על פני כדור הארץ היא סופית, וככל שהכמות הניתנת לניצול מצטמצמת, כך עולים המחירים.

יש המגדירים "שלבים" בניצולו של מקור אנרגיה:

 1. מחקר לגילוי מקור האנרגיה והדרכים לניצולו.
 2. תהליך הפקת האנרגיה ממקור זה.
 3. שינוע, ואיחסון של האנרגיה המופקת.
 4. המרה של האנרגיה, לצורה בה מנצלים אותה.
 5. תהליך השימוש באנרגיה.
 6. פתרונות לבעיות הסביבתיות שנוצרות כתוצאה מהשימוש במקור אנרגיה זה (כמו למשל חומרי פסולת, תוצרי לוואי, וכו').

הנצילות הכוללת של מקור אנרגיה, נקבעת על פי מכפלת הנצילויות של השלבים השונים עבור אותו מקור אנרגיה.

 

לעמוד הקודם לחץ כאןלעמוד הבא לחץ כאן