ביו-רפואה חישובית

מידע בריאותי, מדעי ורפואי מגוון נגיש לכולנו באינטרנט, בתקשורת וברשתות החברתיות. אולם הבנת מידע זה וקבלת החלטות בנושאים בריאותיים דורשות ידע מדעי ולעיתים גם רמה מסוימת של הבנה, חשיבה וכלים מתמטיים.

בתוכנית "ביורפואה חישובית" נעסוק בנושאים בריאותיים המצויים בשיח הציבורי ולכן יכולים להיות רלוונטיים לחיי היום-יום של תלמידים. נשים דגש על השילוב שבין מתמטיקה לבין מדעים, לצורך הבנת תופעות ביולוגיות, להבנת הדרך בה הרפואה מתמודדת עם אתגרים בריאותיים ולהבנת מקומה של המתמטיקה ככלי יישומי לפתרון בעיות מדעיות ורפואיות.

התוכנית בנויה מיחידות הוראה, אשר במרכז כל אחת מהן נושא בריאותי אחר. היחידות כוללות חומרי למידה והוראה ללמידה היברידית, כולל פעילויות מתוקשבות אינטראקטיביות, במהלכן התלמידים יתנסו בפתרון בעיות רפואיות, תוך רכישת ידע מדעי ומיומנויות ובהעמקת הידע בדרכים שונות ומגוונות.