שי חדש 

ש"י חדש – חומרי למידה במתמטיקה ברמה של שלוש יחידות לימוד לפי תוכנית חדשה

צוות הפרויקט:

פרופ' אברהם הרכבי, ד"ר נורית הדס

תקציר:

להלן חומרי למידה במתמטיקה לכיתה י' ברמה של שלוש יחידות לימוד מותאמים לתכנית החדשה של משרד החינוך.

לפניכם שלשה אשכולות: "אשכול מדעי חברתי", "אשכול התמצאות במישור ובמרחב" ו- "אשכול כלכלי פיננסי".

כל אשכול כולל הצגת הנושאים (באמצעות בעיות ודיונים) ותרגול.

הגרסה הנוכחית היא לניסוי והיא מוצעת ללא עלות למורים, תלמידים ומורי מורים.

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

אשכול מדעים וחברה

אשכול כלכלי פיננסי