שי חדש 

ש"י חדש – חומרי למידה במתמטיקה ברמה של שלוש יחידות לימוד לפי תוכנית חדשה

צוות מוביל

חברי הפרויקט

תקציר:

פיתוח חומרי למידה במתמטיקה לכיתות י, יא ו- יב ברמה של שלוש יחידות לימוד בהתאמה מלאה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

החומרים לכיתה י':

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

אשכול מדעים וחברה

אשכול כלכלי פיננסי

הספר לכיתה י"ב (בגרסה להורדה) ובו שלושת האשכולות:

מתמטיקה לשלוש יחידות לפי התוכנית החדשה לכיתה י"ב