שי חדש 

ש"י חדש – חומרי למידה במתמטיקה ברמה של שלוש יחידות לימוד לפי תוכנית חדשה

צוות הפרויקט:

פרופ' אברהם הרכבי, ד"ר נורית הדס

תקציר:

להלן חומרי למידה במתמטיקה לכיתה י' ולכיתה י"ב ברמה של שלוש יחידות לימוד מותאמים לתכנית החדשה של משרד החינוך.

לפניכם שלשה אשכולות: "אשכול מדעי חברתי", "אשכול התמצאות במישור ובמרחב" ו- "אשכול כלכלי פיננסי".

כל אשכול כולל הצגת הנושאים (באמצעות בעיות ודיונים) ותרגול.

הגרסה הנוכחית היא לניסוי והיא מוצעת ללא עלות למורים, תלמידים ומורי מורים.

החומרים לכיתה י':

אשכול התמצאות במישור ובמרחב

אשכול מדעים וחברה

אשכול כלכלי פיננסי

הספר לכיתה י"ב (בגרסה להורדה) ובו שלושת האשכולות:

מתמטיקה לשלוש יחידות לפי התוכנית החדשה לכיתה י"ב