מדענים

  • ד"ר יעל שוורץ – ראש מרכז המורים הארצי למורי מו"ט חט"ב ולמורי מוט"ל, ראש פרוייקט קהילות אזוריות.
  • פרופ' ענת ירדן – יועץ אקדמי

אמריטוס:

חברי צוות מו"ט חט"ב