תשע"ז – פיסיקה – סמסטר א'

שנה א

יום ג'
שעה שם הקורס והמרצה מיקום
9:00 – 10:00 מכניקה קוונטית – תרגול חדר B, בניין הפיסיקה
10:00 – 12:00 מתמטיקה של פיזיקה – פרופ' שמעון לויט חדר B, בניין הפיסיקה
12:45 – 14:45 סוגיות בהוראת הפיזיקה – ד"ר אסתר בגנו וד"ר חנה ברגר חדר דיונים, המחלקה להוראת המדעים
יום ה'
שעה שם הקורס והמרצה מיקום
9:00 – 11:00 מכניקה קוונטית – פרופ' שמעון לויט חדר B, בניין הפיסיקה
13:00 – 14:00 מכניקה קוונטית – פרופ' שמעון לויט חדר B, בניין הפיסיקה

שנה ב

יום ג'
שעה שם הקורס והמרצה מיקום
9:00 – 10:00 מכניקה קוונטית – תרגול חדר B, בניין הפיסיקה
10:00 – 12:00 אסטרופיזיקה – פרופ' מרדכי מילגרום אולם דרורי, בניין הפיסיקה

22.11.16 בחדר אסטרופיזיקה

ב-13.12.16 בין 09:45 – 11:30 בחדר אסטרופיזיקה,

ב-20.12.16 בחדר ויסמן.

12:45 – 14:45 סוגיות בהוראת הפיזיקה – ד"ר אסתר בגנו וד"ר חנה ברגר חדר דיונים, המחלקה להוראת המדעים
15:00 – 16:30 סמינר עבודות גמר – ד"ר אמנון חזן חדר B, בניין הפיסיקה
יום ה'
שעה שם הקורס והמרצה מיקום
9:00 – 11:00 מכניקה קוונטית – פרופ' שמעון לויט חדר B, בניין הפיסיקה
13:00 – 14:00 מכניקה קוונטית – פרופ' שמעון לויט חדר B, בניין הפיסיקה
14:45 – 16:15 דרכים ושיטות להערכת הלמידה – ד"ר אילון לנגבהיים אולם A, מדרשת פיינברג