תשע"ז – מתמטיקה – סמסטר א'

שנה א

יום ג'
שעה שם הקורס והמרצה מיקום
9:00 – 10:30 מבוא לחינוך מתמטי – פרופ' רוחמה אבן חדר הדיונים, המחלקה להוראת המדעים
11:00 – 12:15 מתמטיקה של התכנות – פרופ' מוטי בן ארי חדר סמינרים 5, מדרשת פיינברג
13:00 – 14:00 מתמטיקה של התכנות – פרופ' מוטי בן ארי חדר סמינרים 5, מדרשת פיינברג
יום ה'
שעה שם הקורס והמרצה מיקום
9:00 – 10:30 יישומים במתמטיקה – פרופ' ורד רום-קידר אולם A, מדרשת פיינברג
10:45 – 11:45 תרגול יישומים במתמטיקה – מיכל פנואלי חדר סמינרים 1, מדרשת פיינברג
12:30 – 14:00 מתמטיקה לכול – ד"ר אלכס פרידלנד וד"ר רוני קרסנטי חדר הסמינרים, סן מרטין
14:30 – 16:00 מבוא לחינוך מתמטי (המשך) – פרופ' רוחמה אבן חדר הדיונים, המחלקה להוראת המדעים

שנה ב

יום ג'
שעה שם הקורס והמרצה מיקום
9:00 – 10:30 סמינר במתמטיקה – ד"ר מריטה ברבש חדר סמינרים 1, מדרשת פיינברג
11:00 – 12:15 מתמטיקה של התכנות – פרופ' מוטי בן ארי חדר סמינרים 5, מדרשת פיינברג
13:00 – 14:00 מתמטיקה של התכנות – פרופ' מוטי בן ארי חדר סמינרים 5, מדרשת פיינברג
14:30 – 16:00 סמינר עבודות גמר – ד"ר מריטה ברבש חדר סמינרים 4, מדרשת פיינברג
יום ה'
שעה שם הקורס והמרצה מיקום
9:00 – 10:30 יישומים במתמטיקה – פרופ' ורד רום-קידר אולם A, מדרשת פיינברג
10:45 – 11:45 תרגול יישומים במתמטיקה – מיכל פנואלי חדר סמינרים 1, מדרשת פיינברג
12:30 – 14:00 מתמטיקה לכול – ד"ר אלכס פרידלנד וד"ר רוני קרסנטי חדר הסמינרים, סן מרטין
14:45 – 16:15 דרכים ושיטות להערכת הלמידה – ד"ר אילון לנגבהיים אולם A, מדרשת פיינברג