מורים מציעים

במדור זה מוצג לקט פעילויות שמורים ניסו בכיתותיהם כחלק מעבודת סיכום לקורס מסוים או במסגרת עבודת גמר.
הפעילויות פורסמו על דעתם ובהסכמתם של המורים.

אלה מכם שיבחרו להתנסות בחלק מהפעילויות – מוזמנים לשלוח לנו משוב, רשמים, לקחים.
נשמח לקבל מכם גם כל פעילות ייחודית ומעניינת שעשויה לשמש את עמיתיכם בכיתות.
כתובת למשלוח תגובות וחומרים: science.teaching@weizmann.ac.il

רשימת הפעילויות: