תנאי קבלה

  • תואר ראשון (B.Sc) באחד מהמקצועות הבאים: ביולוגיה, כימיה, מתמטיקה, פיסיקה. תישקל גם מועמדות של בוגרי הנדסה.
  • ניסיון של שנתיים לפחות בהוראה בחטיבה עליונה (במתמטיקה – גם בחטיבת ביניים)
  • התחייבות להמשיך ללמד שלוש שנים לפחות לאחר סיום הלימודים
  • ממוצע הציונים של תואר ראשון מובא בחשבון בשקלול עם כל שאר נתוני המועמדים.