מפת אולמות

מפת אולמות בה מסומנים בניין המחלקה להוראת המדעים, מדרשת פיינברג, בניין לוין, בניין פיזיקה ומכון דוידסון