מסגרות המשך להשפעה על מערכת החינוך

 1. קבוצות עניין סביב נושאים ספציפיים – מתמקדות בלמידה, התנסות והפצה של נושאים חדשניים. הפעילות בקבוצות העניין כוללת מרכיב יישומי, אם בעבודה בכיתות או בעבודה מול מורים עמיתים.
 2. השתלמויות
  • קורסי המשך לבוגרי התכנית בנושאים שלא נלמדו בתכנית;
  • השתלמויות לקהלים שונים (מורים, מדריכי מפמ"ר) בתחומי מדע והוראת מדע, הבנויים על קורסים שפותחו במסגרת התכנית לתואר שני.בית ספר קיץ למורים – זרוע "אקדמית" של התכנית, כאשר קהל היעד הוא בוגרי התכנית המעוניינים בהמשך לימודים, וגם כלל מורי המתמטיקה והמדעים בארץ. במסגרת האקדמיה מוצעים קורסים מסוגים שונים (שיקנו למורים גמול השתלמות או קרדיט אקדמי), שיכללו מרכיב של יישום בכיתות:
 3. יוזמות דיסציפלינריות – מסגרת זו קיימת מתחילת התכנית, מיועדת לבוגרי התכנית ולמורים מצטיינים שמעוניינים לתרום מניסיונם להפעלת יוזמות ייחודיות במערכת החינוך. המורים היזמים מגיעים למכון ויצמן למדע ועובדים במסגרת קבוצתית או אישית לפי תחומי הדעת, בהנחיית אנשי צוות מהמחלקה להוראת המדעים. ייעוץ מדעי ניתן לפי הצורך על ידי מדעני המכון. המטרה היא לקדם במערכת החינוך הוראה של נושאים עדכניים באמצעות פיתוח של חומרי למידה מתאימים והפצתם, או להכניס דרכי הוראה ופדגוגיות חדשניות שיתרמו להגברת העניין בלימודי מדעים וכו'.
 4. ימי עיון וסיורים לבוגרי התכנית
  "חזית המדע – וממנה לכיתה", 10 ביולי 2017
 5. התמחות בהערכה ומדידה בית ספרית בדגש דיסציפלינרי
  תוכנית התמחות זו הינה אחת מהדרישות לקבלת תפקיד של רכז/ת הערכה בית ספרי, באותם בתי ספר שהצטרפו ל"אופק חדש" ול"עוז לתמורה". כמו כן, ההתמחות במדידה והערכה מוכרת לצורך הפיתוח המקצועי הנדרש ממורים בדרגות הגבוהות (דרגות 7-9) שהצטרפו ל"אופק חדש".