אודות התכנית

ראשי התכנית:
פרופ' שמעון לויט, המחלקה לפיסיקה, מכון ויצמן למדע
פרופ' בת שבע אלון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

תכנית רוטשילד-ויצמן ממומנת על ידי קרן רוטשילד קיסריה ומיועדת למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקה בבתי-הספר התיכוניים. התכנית כוללת שני מסלולים:

  • מסלול לתואר שני בהוראת המדעים (ללא תזה) למורים למתמטיקה, פיסיקה, כימיה וביולוגיה; מסלול זה הוא אחד ממסלולי הלימוד לתואר שני של מדרשת פיינברג, ומנוהל על ידי המדרשה בשיתוף עם המחלקה להוראת המדעים.
    הלימודים דו-שנתיים ומתקיימים בימי ג' וה'. כל המשתתפים בתכנית ממשיכים לעבוד בהוראה וזוכים למלגת לימודים חודשית בנוסף לפטור משכר לימוד.
    הלימודים לתואר שני כוללים הרחבה והעמקה בתחומי הידע המדעי התחומי והבינתחומי, מפגשים בלתי-אמצעיים עם חידושי המדע, רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות, השתתפות בפרויקטים ובמחקר בהוראת מדעים, היכרות עם מעבדות מחקר במכון ויצמן והתנסות בהובלת יוזמות ייחודיות.
    בוגרי התכנית נהנים משיתוף פעולה עם המחלקה להוראת המדעים, עם המחלקות המדעיות במכון ויצמן למדע ועם מכון דווידסון לחינוך מדעי הפועל גם הוא במכון ויצמן. לבוגרים מוצעות תוכניות המשך שבמסגרתן הם נוטלים חלק בבנייה ובהובלה של יוזמות חינוכיות חדשניות לקידום הוראת המדעים והמתמטיקה בבית הספר ומחוצה לו. היוזמות ממומנות על-ידי התכנית ומופעלות על ידי המחלקה להוראת המדעים בשיתוף עם מחלקות מדעיות אחרות במכון ויצמן ועם מכון דווידסון לחינוך מדעי.
  • מסלול להשפעה על מערכת החינוך בקידום יוזמות, חידושים ושינויים, והפצה של תוצרי התכנית
    מסלול זה מיועד למורים בוגרי התואר השני וכן למורים נוספים שמעוניינים להשתלב באופן אינטנסיבי בעשייה חינוכית ובהכנסת שינויים וחידושים שונים בהוראה. משתתפי מסלול זה הם מורים המגלים עניין בתוצרי התכנית ובמסגרות שהיא מציעה.