התמחות במדידה והערכה חינוכית בדגש דיסציפלינרי

המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ברחובות
שנה"ל תשע"ח-תשע"ט

ראש תכנית ההתמחות: פרופ' בת שבע אלון

צוות התכנית: ד"ר אלון לנגבהיים, ליאת בראון, ורוניקה סטרקוב, ד"ר יפעת הררי

אודות ההתמחות

תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים, אשר מהווים חלק מתהליך רציף של ניהול בית הספר ומשגרת העבודה בו, תורמים לשיפור ההוראה, הלמידה והישגי התלמידים, ובכך גם להצלחת בית הספר. הערכה בית ספרית מבוססת נתונים נחשבת אחד המנופים העיקריים לשינוי, חידוש, שיפור וקידום בית הספר.  תרבות הערכה המתבססת על איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם מאפשרת קיום דיאלוגים משמעותיים וקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מושכלות, אשר תורמות לעיצוב העבודה החינוכית בבית הספר ולהצלחתו.

תפקיד רכז הערכה בית ספרי

"תפקידו של רכז ההערכה הוא להוביל להטמעתה של תרבות ההערכה הבית-ספרית בשיתוף עם בעלי תפקידים אחרים בצוות בית הספר ובכפיפות למנהל בית הספר." (חוזר מנכ"ל תשסח/10, כ"ז באייר התשס"ח, 01 ביוני 2008).

רכז הערכה הינו הסמכות המקצועית בתחומי מדידה והערכה בביה"ס ומרכז את תהליכי ההערכה בבית ספרו.

קהל היעד להתמחות

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני ותעודת הוראה, בעלי 5 שנות ניסיון לפחות בהוראה, המלמדים בחינוך העל יסודי במקצועות המדעיים והמתמטיקה.

היקף ההתמחות

התמחות דו-שנתית בהיקף של  240 שעות. התכנית מאושרת ע"י ראמ"ה.

מטרות הלימודים

  1. הכשרת מורים לכהן בתפקיד רכז הערכה בבית הספר, לבצע פעולות הערכה פרטניות ומערכתיות, להפיק דו"חות ממאגרי מידע בית-ספריים וחיצוניים, וליזום דיון ולמידה משותפת עם סגל ההוראה לצורך שיפור וקידום תהליכים חינוכיים.
  2. הרחבת הפיתוח המקצועי של מורים בתחומים של הערכה ומדידה חינוכית, בדגש על הקניית כישורים וידע הנחוצים להעמקת הלמידה בתחום הערכה ומדידה בכיתה ובבית הספר בדגש על שיפור תהליכים פדגוגיים.
  3. חשיפה לדרכים שונות להערכה פדגוגית-דיסציפלינרית בכיתה ועבודה מולטי-דיסציפלינרית עם צוותי הוראה (כגון רכזי מקצוע)  בבית הספר. ההכשרה במכון ויצמן היא בדגש מתמטי-מדעי (מתמטיקה, פיזיקה, ביולוגיה וכימיה).
  4. דגש על פרקטיקות ייחודיות בעל יסודי לרבות ייחודיותה של הערכה בחינוך העל יסודי.

תנאי קבלה

עמידה בתנאי הסף הרשומים לעיל.

ראיון קבלה אישי.

מועד הלימודים

הלימודים יתקיימו בימי ד' אחת לשבועיים בין השעות 19:30-15:45 לאורך כל השנה (ללא חופשת סמסטר) וימים מרוכזים בחופשות לאורך השנה ובחופשת הקיץ.

המפגש הראשון של ההתמחות יתקיים ביום ד', כ"ח בתשרי תשע"ח, 18.10.2017.

תכנית ההתמחות ונושאי הלימוד

תכנית ההתמחות נבנתה לפי מתווה ראמ"ה, וכוללת את רשימת נושאי החובה הנדרשים בהכשרה לתפקיד רכז הערכה בית ספרי ונושאים נוספים הקשורים בהערכה בית ספרית והערכה דיסציפלינרית.

קורסים בשנה א'

סטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות

מבוא למדידה והערכה חינוכית ומבוא להערכה בהקשר הבית ספרי

הל"ל-הערכה לשם למידה

הערכה בהקשר הדיסציפלינרי והערכה בית ספרית בהקשר מערכתי

קורסים בשנה ב'

שיטות מחקר איכותניות

פיתוח כישורי הובלת צוות, קהילה לומדת ותרבות הערכה בית-ספרית

פרקטיקום יישומי

פטורים והשלמות

יינתן פטור בהתאמה לקורסים רלוונטיים מתוך לימודי התואר השני. לדוגמה: מורים שלמדו קורס העוסק בדרכים ושיטות להערכת הישגים, ברמה של תואר שני, יקבלו פטור בהצגת גל"צ ובאישור ראש תכנית ההתמחות.

למורים שלא למדו קורס זה יינתן קורס מרוכז בחופשת הקיץ.

שכר לימוד

אין

חובות הסטודנט

  1. חובת נוכחות במפגשים בהיקף של 80%
  2. הגשת מטלות בקורסים השונים
  3. ביצוע פרקטיקום מעשי במהלך השנה השנייה להתמחות והגשת דו"ח מסכם

פרקטיקום

במהלך שנת הלימודים השנייה יבצע המתמחה פרקטיקום שיכלול התנסות בהערכת מושא הערכה בית-ספרי על פי בחירתו, תוך תיאום עם מנהל בית הספר וצוות התכנית.

זכאות לתעודה

מסיימי התכנית שעמדו בחובות הקורסים השונים יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית מטעם המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע.

גמול לעו"ה

ההתמחות מוכרת לקידום מקצועי* ולגמול עם ציון**, בהתאם לדרגה המקצועית שבה נמצא המורה.  ההתמחות מוכרת לשתי הרפורמות לפי הפירוט הבא:

  • מורי אופק חדש  בדרגות 7-9  יקבלו גמול על 150 שעות (75 שעות בכל שנה)
  • מורי אופק חדש  ביתר הדרגות יקבלו גמול על 120 שעות (60 שעות בכל שנה)
  • מורי עוז לתמורה יקבלו גמול על 224 שעות (112 שעות בכל שנה).

*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך.

**היקף הגמול אינו תואם את ההיקף המלא של השעות הנלמדות בהתמחות.