Group 4096

אודות

תודה לכל אלו שעשו לילות כימים ושבזכותם קרם כנס מורי הפיזיקה תש"ף עור וגידים בזמן קצר ובתנאים מאתגרים.
תודה מיוחדת למעצבים הגרפיים, ליחידת הטכנולוגיות בחינוך, ולמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן על התמיכה והאירוח של הכנס המקוון.

יחידת התמיכה הטכנולוגית במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע:

מתן ברקוביץ' – רכז תכנות ומתכנת ראשי של אתר הכנס

עדי פויאקוב – רכז נגישות ומתכנת אתר הכנס

עדנה רולניק – עיצוב אתר הכנס

בינה בראש –  רכזת דיוור ישיר ותמיכה טכנולוגית

מרינה ארמיאץ' – מנהלת יחידת טכנולוגיות בחינוך

ד"ר שולמית קוצר – ראש יחידת טכנולוגיות בחינוך


עיצוב הזמנה:

כרמל גורני – גרפיקאית


המרכז הארצי למורי הפיזיקה, המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע

יוכבד ברסטל – רכזת

אבי רהב – וובמסטר

פרופ' עידית ירושלמי – יועצת מדעית

פרופ' ירון להבי – מנהל המרכז

 

חברי ועדת הכנס:

ד"ר צבי אריכא – מפמ"ר פיזיקה, משרד החינוך

ד"ר אורנה בלומברגר – במעמד מפמ"ר הפיזיקה, משרד החינוך

מר ריאד גרה – תיכון אלקאסמי באקה אלגרביה, תיכון ג'ת

ד"ר חוסאם דיאב – מפקח ארצי על הוראת המדעים במגזר הערבי, משרד החינוך

ד"ר אבי מרזל – בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' משנה שולמית קפון  – הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

פרופ' בת שבע אלון  – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

גב' יוכבד ברסטל – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

פרופ' עידית ירושלמי – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

פרופ' ירון להבי – המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע


צוות מל"מ

פרופ' דוד בן חיים – ראש מנהלת מל"מ

ד"ר ענת אברמוביץ' – מנהלת מל"מ

כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע