כנס PeTeL - מתקדמים

1.7 במכון ויצמן

למורים אשר לימדו השנה עם PeTeL ורוצים להמשיך גם בשנה הבא