המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע ומיזם PeTeL מזמינים

כנס 2020 PeTeL

כנס למורים אשר לימדו השנה בליווי סביבת PeTeL

רישום פרטים אישיים ומעבר לכנס

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, ידוע לך כי לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לנו את פרטיך, ואולם ללא מסירתם לא נוכל לרשום אותך לאירוע הנוכחי ולעדכן אותך בכנסים, הרצאות, השתלמויות ופעילויות אחרות שאנו עורכים מעת לעת.

בעצם מסירת פרטיך הינך נותן/ת בזאת הסכמתך מדעת לכך שפרטיך יישמרו במאגר מידע מס' 700062176 של מכון וייצמן למדע, אנו נעשה בהם שימוש לצורך יצירת הקשר איתך, משלוח פניות בדיוור ישיר באמצעי מדיה שונים (לרבות אודות הרצאות/פעילויות/השלמויות שאנו עורכים), ולצרכים פדגוגיים, אקדמיים ומחקר ונהיה רשאים להעביר את פרטיך למשרד החינוך המשתף איתנו פעולה למטרות אלה בלבד.

© כל הזכויות שמורות למחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע