הפרשות המעי הדק

« בחזרה למילון המונחים

חומרים המופרשים לחלל צינור המעי באיזור המעי הדק:

  • אנזימים המיוצרים בתאי הלבלב ומופרשים לתריסריון
  • מלחי מרה
  • אנזימים המיוצרים בתאים של דופן המעי הדק: ריר המיוצר על ידי תאים ריריים או בלוטות המצויות בדופן המעי. ריר זה מקל על מעבר המזון וגם מקנה לו את הסמיכות הדרושה.
« בחזרה למילון המונחים