השתתפות במושבים מקבילים אחרי הצהריים | 13:30 – 15:00

עם שליחת הטופס, תועבר לאתר עם הקישורים למושבים. וגם תקבל אותם לדוא"ל שהוזן בטופס זה.